ศาลแขวงภูเก็ต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร 076-217323-25 อีเมล์ phkmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

84

เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศาลแขวงภูเก็ต จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแขวงภูเก็ต” ทั้งนี้มีนายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต นายรชต  อ่องวิบูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงภูเก็ต นายเจนรบ นครสุต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงภูเก็ต นายพัฒนพงษ์ นวลศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงภูเก็ต และนายณัฐวัฒน์ เพิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต เป็นผู้บรรยายสรุปให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงภูเก็ต ข้าราชการศาลแขวงภูเก็ต เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพียงกัน ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา       
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
ผบ.522/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.557/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.558/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.559/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.619/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.620/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.621/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.622/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.623/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.624/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.833/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.834/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.835/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.836/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.837/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ม.43/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.46/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ม.47/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ม.48/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ม.49/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ม.50/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ม.54/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ม.55/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.70/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1131/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
อ.1755/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.