ศาลแขวงภูเก็ต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร 076-217323-25 อีเมล์ phkmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

10

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต มอบหมายให้นายณัฐวัฒน์ เพิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ต่อมาเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลแขวงภูเก็ต และข้าราชการศาลแขวงภูเก็ต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต มอบหมายให้นายรชต  อ่องวิบูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
ผบ.2150/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2151/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2152/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2153/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2154/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2155/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2156/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2157/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2158/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2185/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2186/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2187/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2188/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2189/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2190/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2221/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2222/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2223/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2224/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2235/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2236/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2237/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ม.30/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย0861
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2401/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2744/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.3037/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.