ศาลแขวงภูเก็ต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต ยินดีต้อนรับทุกท่านลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

5

 เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ศาลแขวงภูเก็ตจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ปลูกต้นไม้รอบอาคารศาลแขวงภูเก็ต” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม ๑๓๖ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายเอกพงษ์  ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชลบุรี  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต ปลูกต้นพะยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำศาลยุติธรรมและมีผู้พิพากษาศาลแขวงภูเก็ต ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต ข้าราชการ และลูกจ้างประจำศาลแขวงภูเก็ต ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงภูเก็ต ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อ่านข่าว