ศาลแขวงภูเก็ต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพงศวัฒน์ บุญญาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มงานและข้าราชการศาลแขวงภูเก็ต เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลแขวงภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.2201/61
ฟังผลการผ่อนชำระ
เวลา 09:00