ศาลแขวงภูเก็ต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลแขวงภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต และข้าราชการศาลแขวงภูเก็ต ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์  ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘  ณ อาคารศาลแขวงภูเก็ต ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 43
ผบ.1288/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.1395/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.1630/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.1633/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.1637/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.1699/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.1771/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.1820/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.1846/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.2206/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
ผบ.2663/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.2702/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยานทำยอม
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.2911/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.2912/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.2913/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.2914/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.2915/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.2916/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.2917/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.2918/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.3146/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ม.214/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ม.215/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ม.216/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ม.217/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ม.218/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ม.219/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ม.232/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ม.235/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ม.237/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ม.238/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ม.241/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
อ.1503/61
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
เวลา 09:00
อ.2300/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:00
อ.2517/61
สอบถามการผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.3036/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.3183/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:00
อ.3512/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.3919/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.3920/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.4040/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.4132/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.727/61
สอบถามการผิดเงือนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00