ศาลแขวงภูเก็ต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินด้วยการโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตธนาคารโดยระบบ KTB Corporate online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินด้วยการโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตธนาคารโดยระบบ KTB Corporate online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


เอกสารแนบ