ศาลแขวงภูเก็ต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.th

ศาลแขวงภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ศาลแขวงภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต  นายณัฐวัฒน์ เพิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต และข้าราชการศาลแขวงภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการจัดโครงการร่วมกันของศาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต อันประกอบด้วย ศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และศาลแขวงภูเก็ต ณ ห้องดาราเธียร์เตอร์ ชั้น ๑ โรงแรมดารา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ