ศาลแขวงภูเก็ต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.th

ประกาศขอยกเลิกหมายเรียกฉบับเดิมและให้ใช้หมายเรียกฉบับใหม่ นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตัวอย่างหมายเรียกจำเลยคดีผู้บริโภค (ใช้ในคดีผู้บริโภคทุกคดี) ของศาลแขวงภูเก็ต
เอกสารแนบ