ศาลแขวงภูเก็ต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.th

ศาลแขวงภูเก็ตจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ศาลแขวงภูเก็ตจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลแขวงภูเก็ตจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายเอกพงษ์  ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” หลังจากนั้นได้มีการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๓ ต้น บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงภูเก็ต โดยมีผู้พิพากษาศาลแขวงภูเก็ต ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต ข้าราชการ และลูกจ้างประจำศาลแขวงภูเก็ต เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังได้มีการปรับพื้นที่บริเวณทางเข้าศาลแขวงภูเก็ต และทาสีพื้นที่สำหรับจอดรถ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงภูเก็ต ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ