ศาลแขวงภูเก็ต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.th

นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นางรำเพย ศาสนียกุล มารดาของนายศรีอดุลย์ ศาสนียกุล ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงภูเก็ต

นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นางรำเพย ศาสนียกุล มารดาของนายศรีอดุลย์ ศาสนียกุล ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นางรำเพย ศาสนียกุล มารดาของนายศรีอดุลย์ ศาสนียกุล ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงภูเก็ต ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา โดยมีผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำศาลแขวงภูเก็ต เข้าร่วม ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ