ศาลแขวงภูเก็ต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าการเช่าอาคารและที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการศาลแขวงภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ