ศาลแขวงภูเก็ต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.th

ศาลแขวงภูเก็ตร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต

ศาลแขวงภูเก็ตร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต นายณัฐวัฒน์ เพิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ