ศาลแขวงภูเก็ต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.th

นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงภูเก็ต ให้การต้อนรับนายพงศวัฒน์ บุญญาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต

นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงภูเก็ต ให้การต้อนรับนายพงศวัฒน์ บุญญาทิพย์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงภูเก็ต ให้การต้อนรับนายพงศวัฒน์ บุญญาทิพย์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งที่ศาลแขวงภูเก็ต ณ อาคารศาลแขวงภูเก็ต  ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ